Kontakt
Har du frågor eller synpunkter på hemsidan, skicka ett mail till:
© 2010 BimArt web@telia.com
på internet sedan aprl 2010
Företagsnamn:
Österlenskatten
Adress:
Poppelvägen 3
271 71 Nybrostrand, Sverige
Birgitta (BIM) Nilsson
Telefon:
0722-21 20 90
E-post:
Skicka gärna in frågor och synpunkter till mig
Atelje' BimArt
www.bimart.se
Välkommen till
ÖSTERLENSKATTEN
Besök min nya Hemsida: Österlenskatten.se