"Konstnären som blir så glad när hon målar
att det smittar av sig på betraktaren"
Har du frågor eller synpunkter på hemsidan, skicka ett mail till:
© 2010 BimArt web@telia.com
på internet sedan aprl 2010
Birgitta (BIM) Nilsson
Atelje' BimArt:s 1x1 meters tavlor!
Ett nytt format som jag har börjat måla en del tavlor på!
Nr178K SÅLD!
Nr179K
Nr237A SÅLD!
Nr243HoK SÅLD!
Nr245K SÅLD!
Nr248K SÅLD!
Nr249K Såld!
Nr250HoK Såld!
Nr251K SÅLD!
Nr252A SÅLD!
Nr253HoK SÅLD!
Nr254A SÅLD!
Nr255A SÅLD!
Nr256HoK SÅLD!
Nr275K Såld!
Atelje' BimArt
www.bimart.se
Välkommen till
Nr276K
Nr277K
Nr278K
Nr282K
Nr283K