Välkommen till sidan med mina Tidigare Event 2015!

Här är bilder m.m. från 2015 Del-4
Har du frågor eller synpunkter på hemsidan, skicka ett mail till:
© 2010 BimArt web@telia.com
på internet sedan aprl 2010
Julmarknad på Högesta slott 2015
Den 20-22 november
Samlingsutställning på Mästers Galleri vid Svaneholms Slott
Den 14-15 november 2015
I samband med Slottets Julmarknad!
Kåseberga Hamns Julmarknad 2015
Den 19-20 december
Atelje' BimArt
www.bimart.se
Välkommen till