Välkommen till sidan med mina Tidigare Event 2016!

Här är bilder m.m. från 2016 Del-4
Har du frågor eller synpunkter på hemsidan, skicka ett mail till:
© 2010 BimArt web@telia.com
på internet sedan aprl 2010
Konstmässa på Luftkastellet
Den 28-30 oktober 2016
Atelje' BimArt
www.bimart.se
Välkommen till
i Malmö 2016
Julmarknad på Högesta 2016
Den 12-13 november 2016
Julsalong på Mästers Galleri vid Svaneholms Slott 2016
Den 12-13 november 2016
Julmarknad på Högesta 2016
Den 18-20 november 2016
Skånska Konstnärsgillet - Samlingsutställning 2016
I Rådhushallen i Malmö den 19-20 november!
Kåseberga Julmarknad 2016
Den 17-18 december 2016